www.platonicsoftware.com
PLATONIC SOFTWARE LIMITED PARTNERSHIP
LINE id. : 0809433377 / Tel. 08-0943-3377
Email :
sale@platonicsoftware.com, support@platonicsoftware.com
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00, วันเสาร์ 9:00-12:00 , วันอาทิตย์ปิดทำการ

แสดงกำไรขั้นต้นบนรายงานขายได้ทุกรายงาน !


       รายงานขายทั้งหมดของ PharmaSys 5.0 สามารถกำหนดให้แสดง กำไรขั้นต้น บนรายงานหรือไม่ก็ได้ โดยผู้บริหารระบบ (เจ้าของร้าน/ผู้จัดการร้าน) จะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์ให้แก่ผู้ใช้แต่ละรายว่าผู้ใช้คนใดจึงจะมีสิทธิ์ในการเรียกดูข้อมูลกำไรขั้นต้นนี้
หน้าจอสั่งพิมพ์รายงานการขายซึ่งมีตัวเลือกให้แสดงกำไรขั้นต้นในรายงานหรือไม่ก็ได้
...เมื่อไม่เลือกแสดงกำไร
...เมื่อเลือกแสดงกำไร...