www.platonicsoftware.com
PLATONIC SOFTWARE LIMITED PARTNERSHIP
LINE id. : 0809433377 / Tel. 08-0943-3377
Email :
sale@platonicsoftware.com, support@platonicsoftware.com
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00, วันเสาร์ 9:00-12:00 , วันอาทิตย์ปิดทำการ

มีระบบค้นหาสินค้าถึง 5 วิธี !


       โปรแกรม PharmaSys 5.0 เป็นโปรแกรมบริหารร้านขายยาเข้าใจถึงปัญหาการเรียกค้นรายการยาขณะที่จะทำการขาย จึงได้ออกแบบให้ผู้ใช้สามารถเรียกค้นรายการยาได้ถึง 5 วิธี เรียกค้นได้ง่ายแม้ไม่ใช้เครื่องอ่านบาร์โค้ด ไม่จำเป็นต้องจำรหัสสินค้า คุณสามารถใช้วิธีการใดก็ได้ใน 5 วิธีต่อไปนี้เพื่อเข้าถึงรายการยาได้เร็วที่สุด        สามารถเรียกค้นได้จาก...
  • รหัสสินค้า
  • เลขทะเบียนยา
  • ชื่อการค้า
  • ชื่อสามัญทางยา
  • รหัสบาร์โค้ด
       สำหรับรหัสสินค้า ชื่อการค้า และชื่อสามัญทางยาแล้ว เพียงป้อนอักษรบางตัวลงในช่อง โปรแกรมจะค้นหาและแสดงรายการที่มีรหัสหรือชื่อสอดคล้องกับอักษรนั้นให้ผู้ใช้เลือกได้อย่างง่ายดาย
ตัวอย่างการเรียกค้นรายการยาด้วยการพิมพ์ข้อความ “cetiri” ลงในช่อง ชื่อสามัญทางยา โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกรายการยาทุกรายการที่มีบางส่วนของชื่อสามัญทางยาตรงกับข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป

ค้นหาทันใจได้ในที่เดียว ด้วย Universal search

       ตั้งแต่เวอร์ชัน 4.0 ผู้ใช้สามารถเรียกค้นสินค้า ไม่ว่าจะด้วย บาร์โค้ด ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา หรือรหัสสินค้า ได้ด้วยช่องค้นหาช่องเดียวกัน ทำให้ง่ายต่อการใช้งานยิ่งขึ้น
ตัวอย่างการเรียกค้นรายการยาด้วยการพิมพ์ข้อความ “10” ลงในช่อง ค้นหา (Universal search) โปรแกรมจะแสดงตัวเลือกรายการยาทุกรายการที่มีบางส่วนของรหัสสินค้า, ชื่อการค้า หรือ ชื่อสามัญทางยาตรงกับข้อความที่ผู้ใช้ป้อนเข้าไป

   ใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้ทันที !