www.platonicsoftware.com
PLATONIC SOFTWARE LIMITED PARTNERSHIP
LINE id. : 0809433377 / Tel. 08-0943-3377
Email :
sale@platonicsoftware.com, support@platonicsoftware.com
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00, วันเสาร์ 9:00-12:00 , วันอาทิตย์ปิดทำการ


        โปรแกรมบริหารร้านยา PharmaSys 5.0 ถูกออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อให้เป็นโปรแกรมระบบงานที่มีความเหมาะสมกับธุรกิจร้านยาให้มากที่สุด โดยในรุ่นที่ 5.0 นี้ ได้รับการพัฒนาต่อยอดจากเวอร์ชันก่อนหน้า ทั้งการติดตั้งที่ง่ายดายขึ้น กำจัดข้อผิดพลาด และเพิ่มคุณสมบัติพิเศษอีกหลากหลาย จึงเชื่อได้ว่า PharmaSys 5.0 จะเป็นผู้ช่วยที่ไว้วางใจได้ในการบริหารธุรกิจของท่าน
        PharmaSys 5.0 ประกอบด้วย 8 ระบบงาน คือ
 1. งานขาย
 2. ลูกค้าสัมพันธ์
 3. ข้อมูลสินค้า(ยา)
 4. จัดซื้อ
 5. คลังสินค้า
 6. รายงาน
 7. ตั้งค่าระบบ
 8. จัดการข้อมูล

คุณสมบัติของโปรแกรมบริหารร้านยา PharmaSys 5.0
1. ระบบงานขาย
 • ขยายหน้าต่างได้เต็มหน้าจอ (Full screen)
 • สลับการขายได้ถึง 3 หน้าจอ
 • รองรับการขายสำหรับลูกค้าจร โดยไม่จำเป็นต้องสร้างเป็นรหัสลูกค้ารายใหม่ แต่ยังคงสามารถแสดง ชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่, อายุ ของลูกค้าบนรายงาน ขย.ได้
 • มีระบบการจองสินค้า (stock allocation)
  • รายการสินค้าในบิลที่ยังไม่ได้บันทึกการขายจะถูกจองไว้ เพื่อป้องกันการตัดสต็อคเกินจนมีสต็อคติดลบ เช่น ในกรณีที่มีการเปิดหน้าจอขายหลายหน้าจอ หรือมีการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มากกว่า 1 เครื่องสำหรับทำการขาย (กรณีที่มีการใช้เครื่อง Client)
  • ในขณะทำการขายสามารถแสดงจำนวนพร้อมขาย (stock available) ซึ่งเป็นจำนวนคงเหลือที่ลบจำนวนที่ถูกจองไว้ ทำให้พนักงานขายทราบได้ว่ายังมีจำนวนที่สามารถขายได้จริงเท่าใด
 • สามารถตั้งค่าให้เปลี่ยนหน่วยขาย เป็นหน่วย โหล หรือ ครึ่งโหล โดยอัตโนมัติในกรณีที่จำนวนขายถึง 6 หรือ 12 หน่วย
 • สั่งงานได้ด้วยปุ่มลัด (Short-Cut Keys) บนหน้าจอขาย โดยไม่ต้องเลื่อนเมาส์
 • สามารถกำหนดให้เพิ่มรายการทันทีที่ที่ยิงบาร์โค้ดได้ (ลดขั้นตอนให้ทำรายการขายได้อย่างรวดเร็ว)
 • พิมพ์ฉลากยาพร้อมชื่อเภสัชกร และบาร์โค้ดของสินค้าได้
 • สามารถขายสินค้าจัดชุดได้
 • สามารถขายสินค้าที่ยังไม่ได้รับเข้าคลังได้ และเมื่อมีการรับเข้าในภายหลัง โปรแกรมจะดำเนินการแทนที่ข้อมูลทั้งหมดให้โดยอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์แบบ
 • เรียกค้นรายการสินค้า/ยา ที่จะขายได้ด้วยรหัสสินค้า เลขทะเบียนยา ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา หรือรหัสบาร์โค้ด (สามารถใช้กับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้) ช่วยให้เกิดความคล่องตัวขณะขาย
 • เลือกขายสินค้าได้หลายหน่วยนับ โปรแกรมจะแปลงหน่วยนับให้โดยอัตโนมัติขณะขาย แม้ว่าสินค้าในสต๊อคจะถูกจัดเก็บอยู่ในหน่วยนับอื่น (ไม่ต้องสร้างรหัสสินค้าซ้ำซ้อน ไม่ต้องแปลงหน่วยด้วยตัวเอง)
 • สามารถกำหนดให้ขายสินค้าได้จากที่เก็บ (location) ที่กำหนดไว้ (เหมาะอย่างยิ่งกับร้านค้าส่ง) หรืออนุญาตให้ขายได้จากทุก ๆ ที่เก็บ
 • บันทึกติดตามและนัดลูกค้า
 • แสดงข้อมูลประวัติการแพ้ยา โรคประจำตัว และเรียกดูประวัติการซื้อยาของลูกค้าขณะขาย
 • แสดงรูปภาพสินค้าขณะขาย
 • แสดงจำนวนคงเหลือในหน่วยที่จะขาย ไม่ว่าสินค้าล็อตนั้นจะมีจำนวนคงเหลืออยู่ในหน่วยใดในคลังสินค้า เพียงเลือกรายการสินค้าที่จะขายเท่านั้น
 • แสดงราคาตามประเภทของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • แสดงราคาขายจากประวัติการซื้อของลูกค้า
 • รองรับการขายเชื่อ (ยังไม่ได้รับชำระเงิน) โดยยอดเงินค้างชำระของลูกค้าจะไปปรากฎอยู่ในหน้าจอรับชำระเงินเพื่อสะดวกในการติดตาม
 • บันทึกส่วนลดที่ให้แก่ลูกค้าได้ได้ทั้งเป็นจำนวนเงินและเป็นเปอร์เซนต์
 • สามารถเปิดบิลเพื่อรับคืนสินค้าได้
 • ตัดสต๊อคโดยอัตโนมัติเมื่อบันทึกการขาย
 • สั่งพิมพ์บิลขายได้หลายรูปแบบ เช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งสินค้า, ใบส่งสินค้า, ใบส่งสินค้าชั่วคราว, ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับภาษีอย่างย่อ เป็นต้น
 • สั่งพิมพ์บิลขายได้ทั้งบนกระดาษขนาด A4, A5 และ เครื่องพิมพ์ใบเสร็จฯ
 • สั่งพิมพ์ใบเสร็จแบบมีส่วนหัวเต็มรูป, ส่วนหัวลดรูป หรือไม่แสดงส่วนหัวก็ได้
 • ใบเสร็จฯอย่างย่อสามารถเลือกให้พิมพ์รายการละ 1 หรือ 2 บรรทัดก็ได้ ในกรณีที่ต้องการให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน
 • ใบเสร็จฯอย่างย่อสามารถเลือกให้พิมพ์โลโก้ร้านหรือไม่ก็ได้
 • ใบเสร็จฯทุกรูปแบบ สามารถเลือกพิมพ์ได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดข้อความท้ายใบเสร็จฯ (footer) ได้ด้วยตัวเองทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ตั้งค่าให้สั่งพิมพ์ใบเสร็จฯเมื่อมีการบันทึกการขายโดยอัตโนมัติได้
 • เปิดลิ้นชักเก็บเงินเมื่อบันทึกการขาย
 • กำหนดให้แจ้งเตือนหรือห้ามขายสินค้าที่หมดอายุได้
 • สามารถจัดทำใบเสนอราคาได้ ทั้งแบบที่คิดราคาโดยหักส่วนลดก่อนแล้วจึงรวม VAT (VAT นอก) , แบบที่รวม VAT ก่อนแล้วจึงหักส่วนลด (VAT ใน) และแบบไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
2. ลูกค้าสัมพันธ์
 • บันทึกข้อมูลลูกค้า (สามารถบันทึกรูปภาพได้) และประวัติการซื้อ
 • สร้างรหัสลูกค้าให้โดยอัตโนมัติ
 • กำหนดประเภทลูกค้าได้ไม่จำกัด
 • สามารถบันทึกการรับชำระเงินในกรณีขายเชื่อ
3. ข้อมูลสินค้า
 • จัดเตรียมรายชื่อยาไว้ให้ (พร้อมเลขทะเบียนยา) กว่า 1300 รายการ
 • จัดเตรียมรายชื่อสามัญทางยาไว้ให้กว่า 700 รายการ
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล หมวดสินค้า ได้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล ประเภทยา ได้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมรายการ ชื่อสามัญทางยา ได้
 • ผู้ใช้สามารถแก้ไข/เพิ่มเติมรายการยาโดยระบุชื่อสามัญทางยาได้
 • บันทึกรหัสบาร์โค้ดและใช้ร่วมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดได้
 • ระบุเลขทะเบียนยาได้
 • บันทึกรูปภาพสินค้าได้
 • สินค้าชนิดหนึ่ง ๆ (รหัสสินค้าหนึ่ง) ถูกกำหนดให้ใช้ได้หลายหน่วยนับได้ และแต่ละหน่วยนับสามารถถูกกำหนดปริมาณการสั่งซื้อ/ครั้ง (lot size), จุดสั่งซื้อ (re-order point), ราคาขายปลีกและขายส่งได้
 • กำหนดหน่วยซื้อหลักและหน่วยขายหลักสำหรับสินค้าแต่ละชนิดได้
 • บันทึกค่า ตัวคูณ (conversion factor) เพื่อใช้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยนับ (ของสินค้าชนิดหนึ่ง ๆ) ได้
 • นำเข้ารายการสินค้าจากไฟล์เอกเซล และส่งออกรายการสินค้าเป็นไฟล์เอกเซลได้
 • สร้างสูตรการจัดชุดสินค้าได้
 • บันทึกข้อมูลฉลากยา สำหรับชื่อสามัญทางยาได้
 • บันทึกข้อมูลฉลากยา สำหรับสินค้าได้
 • พิมพ์ฉลากสินค้าและบาร์โค้ดได้
4. ระบบงานจัดซื้อ
 • บันทึกข้อมูลผู้ขาย (Suppliers/Dealer) พร้อมชื่อผู้ติดต่อ และประวัติการสั่งซื้อสินค้า
 • สร้างรหัสผู้ขายให้โดยอัตโนมัติ
 • กำหนดการสั่งสินค้าเป็นการสั่งซื้อหรือการสั่งสินค้าฝากขายได้
 • เรียกค้นรายการสินค้า/ยา ที่จะสั่งซื้อได้ด้วยรหัสสินค้า ชื่อการค้า หรือชื่อสามัญทางยา
 • แสดงราคาที่สั่งซื้อล่าสุดขณะทำรายการสั่งซื้อ
 • สามารถเรียกรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าที่กำลังทำรายการสั่งซื้อเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนการสั่งซื้อ
 • รองรับการซื้อสินค้าที่มีการคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การรับสินค้า (ที่สั่งซื้อ) เข้าคลัง มีระบบคัดกรองใบสั่งซื้อตามรหัสผู้ขาย เพื่อป้องกันการรับสินค้าเข้าจากผู้ขายคนละราย
 • สามารถบันทึก วันหมดอายุ ได้ในขณะรับสินค้าเข้า
 • สร้างหมายเลขล็อตโดยอัตโนมัติขณะบันทึกรับสินค้าเข้าคลัง
 • สามารถแยกรายการรับสินค้าเข้าคลัง (จากการสั่งซื้อ) เป็นหลายล็อตได้ ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในกรณีที่สินค้าที่ได้รับมีวันหมดอายุที่แตกต่างกัน
 • แสดงรายการหนี้คงค้างตามใบรับสินค้า/ผู้ขาย และมีระบบบันทึกการชำระเงินที่แบ่งชำระได้หลายงวด
 • มีระบบส่งคืนสินค้า (reject) ที่ช่วยคัดกรองล็อตสินค้าตามผู้ขาย เพื่อป้องกันการทำรายการส่งคืนสินค้าผิดรายการหรือให้ผู้ขายผิดราย
 • ราคา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะถูกแสดงขึ้นโดยอัตโนมัติขณะทำรายการส่งคืนสินค้า
 • สั่งพิมพ์ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งสินค้าด้วยรูปแบบที่เป็นมาตรฐานและสวยงาม
 • สั่งพิมพ์ใบรับสินค้าได้
 • สั่งพิมพ์รายงานการชำระเงินได้
 • สั่งพิมพ์ใบส่งคืนสินค้าได้
5. ระบบงานคลังสินค้า
 • มีระบบแจ้งเตือนสินค้าใกล้หมดอายุ !
 • มีระบบแจ้งเตือนสินค้าในสต็อคลดลงถึงจุดสั่งซื้อ !
 • จัดทำใบสั่งซื้อแบบกึ่งอัตโนมัติ ตามระบบแจ้งเตือนสินค้าถึงจุดสั่งซื้อ
 • มีระบบกำหนดราคาขายแยกตามลูกค้าแต่ละประเภท (กำหนดประเภทลูกค้าได้ไม่จำกัด) และกำหนดราคาในระดับของสินค้าและระดับของล็อต (แต่ละล็อตสามารถถูกกำหนดราคาขายให้แตกต่างกันได้ หากไม่กำหนดจะเลือกใช้ราคาขายในระดับของสินค้าโดยอัตโนมัติ)
 • กำหนดราคาขายแยกตามหน่วยนับได้
 • บันทึก วันหมดอายุ ของสินค้าแต่ละล็อตได้
 • สั่งคำนวณต้นทุนซ้ำได้
 • กำหนด ที่เก็บ (Location) ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • ปรับเปลี่ยนแก้ไข เพิ่ม ลบ หน่วยนับได้ไม่จำกัด
 • ผู้ใช้สามารถแปลงหน่วยนับของสินค้าในคลังได้ เช่น แปลงสินค้า A จำนวน 2 กล่อง ให้เป็นจำนวน 10 แผง (ตามค่า conversion factor ที่กำหนด)
 • มีหน้าจอสำหรับการโอนย้ายสินค้า (จากที่เก็บหนึ่งไปยังอีกที่เก็บหนึ่ง)
 • มีหน้าจอสำหรับการปรับยอด เมื่อยอดสินค้าคงเหลือไม่ตรงกับที่มีอยู่จริง
6. รายงาน
 • เมนูเรียบง่ายชัดเจน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลักคือ การขาย, การซื้อ, คลัง, สินค้า และการเงิน
 • มีรายงานมากถึง 79 รายงาน เพื่อให้ตรงตามความต้องการของธุรกิจของท่านมากที่สุด ประกอบด้วย...
 • รายงานการขาย ทั้งหมดสามารถเลือกให้แสดง กำไรขั้นต้น ได้)
  • รายงานการขายรายวัน (ราคาขายไม่รวม VAT)
  • รายงานการขายรายวัน (ราคาขายรวม VAT)
  • รายงานรายละเอียดการขายรายวัน (ราคาขายไม่รวม VAT)
  • รายงานรายละเอียดการขายรายวัน (ราคาขายรวม VAT)
  • รายงานการขายรายวันแยกตามบิล
  • รายงานการขายแยกตามสินค้า
  • รายงานการขายแยกตามหมวดสินค้า
  • รายงานการขายรายวันแยกตามลูกค้า
  • รายงานการขายแยกตามประเภทลูกค้า
  • รายงานการขายแยกตามหน่วยนับ
  • รายงานการขายรายวันแยกตามพนักงาน
  • รายงานการรับคืนสินค้า
  • แบบ ข.ย.10
  • แบบ ข.ย.11
  • แบบ ข.ย.12
  • แบบ ข.ย.13
  • สรุปยอดขายประจำวัน
  • รายงานสรุปยอดขายรายวัน
  • รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์
  • รายงานสรุปยอดขายรายเดือน
  • รายงานสรุปยอดขายรายสินค้า
  • รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามสินค้า
  • รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามหมวดสินค้า
  • รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามลูกค้า
  • รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์แยกตามลูกค้า
  • รายงานสรุปยอดขายรายเดือนแยกตามลูกค้า
  • รายงานสรุปยอดขายรายวันแยกตามผู้ใช้/พนักงาน
  • รายงานสรุปยอดขายรายสัปดาห์แยกตามผู้ใช้/พนักงาน
  • รายงานสรุปยอดขายรายเดือนแยกตามผู้ใช้/พนักงาน
 • รายงานการซื้อ
  • รายงานระบบจัดซื้อ : การสั่งซื้อแยกตามรหัสสินค้า
  • รายงานระบบจัดซื้อ : การสั่งซื้อสินค้าแยกตามใบสั่งซื้อ
  • รายงานระบบจัดซื้อ : การสั่งซื้อสินค้าแยกตามผู้ขาย
  • รายงานระบบจัดซื้อ : การรับสินค้าแยกตามผู้ขายและสินค้า
  • รายงานระบบจัดซื้อ : การส่งคืนสินค้า
  • รายงานประวัติการซื้อสินค้า (ราคาไม่รวม VAT)
  • รายงานประวัติการซื้อสินค้า (ราคารวม VAT)
  • รายงานการซื้อแยกตามรหัสสินค้า
  • รายงานการซื้อแยกตามผู้ขาย
  • รายงานการซื้อแยกตามผู้ขายและสินค้า
  • แบบ ข.ย.9
  • รายงานระบบจัดซื้อ : สรุปการสั่งซื้อรายวัน
  • รายงานระบบจัดซื้อ : สรุปการสั่งซื้อรายสัปดาห์
  • รายงานระบบจัดซื้อ : สรุปการสั่งซื้อรายสัปดาห์แยกตามผู้ขาย
  • รายงานระบบจัดซื้อ : สรุปการสั่งซื้อรายเดือน
  • รายงานระบบจัดซื้อ : สรุปการสั่งซื้อรายเดือนแยกตามผู้ขาย
  • รายงานระบบจัดซื้อ : สรุปการรับสินค้าแยกตามผู้ขายและสินค้า
  • รายงานระบบจัดซื้อ : สรุปยอดซื้อสะสม
  • รายงานสรุปการซื้อแยกตามรหัสสินค้า
  • รายงานสรุปการซื้อแยกตามผู้ขาย
  • รายงานสรุปการซื้อแยกตามผู้ขายและสินค้า
 • รายงานคลังสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือ
  • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามหมวดสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามรหัสสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามเจ้าของ
  • รายงานสินค้าคงเหลือแยกตามที่เก็บ
  • รายงานสินค้าคงเหลือและต้นทุน
  • รายงานสินค้าคงเหลือและต้นทุนแยกตามรหัสสินค้า
  • รายงานสินค้าคงเหลือและต้นทุนแยกตามเจ้าของ
  • รายงานประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้า
  • รายงานประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้าแยกตามรหัสสินค้า
  • รายงานประวัติความเคลื่อนไหวของสินค้าแยกตามที่เก็บ
  • รายงานสรุปความเคลื่อนไหวของสินค้า
 • รายงานสินค้า
  • รายการสินค้า
  • รายงานข้อมูลสินค้าตามหน่วยนับ
  • รายการยาตามชื่อสามัญทางยา
  • รายงานสินค้าที่ถึงจุดสั่งซื้อ
  • รายงานสินค้าหมดอายุ
  • รายงานสินค้าใกล้หมดอายุ (ผู้ใช้สามารถระบุช่วงเวลาตรวจสอบได้เอง)
  • รายงานสินค้าที่ไม่มีการขาย
  • รายงานสินค้าทำกำไรสูงสุด
 • รายงานการเงิน
  • รายงานเจ้าหนี้ค้างชำระ
  • รายงานลูกหนี้ค้างชำระ
  • รายงานการชำระเงิน
  • รายงานการรับชำระเงิน
  • รายงานสรุปเจ้าหนี้ค้างชำระ
  • รายงานสรุปลูกหนี้ค้างชำระ
  • รายงานการเปิดลิ้นชักเก็บเงิน
7. ตั้งค่าระบบ
 • บันทึกชื่อ-ที่อยู่ และเลขหมายโทรศัพท์ของร้าน (สาขา)
 • สามารถบันทึกรูปภาพโลโก้ของร้าน (เพื่อให้แสดงในเอกสารบางชนิดและใบเสร็จฯ) ได้
 • สามารถบันทึกรูปภาพโลโก้ของร้าน เพื่อให้แสดงบนหน้าจอของโปรแกรมได้
 • สามารถบันทึกชื่อร้านและที่อยู่ได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ
 • กำหนดให้เป็นผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งระบุอัตราภาษีและเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรได้
 • เพิ่มผู้ใช้ใหม่ได้ไม่จำกัด
 • สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงแต่ละหน้าจอสำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้
 • บันทึกรูปภาพผู้ใช้ได้
 • ผู้ใช้สามารถกำหนดรูปแบบรหัสและเลขที่เอกสารได้ถึง 10 ชนิดด้วยตนเอง ได้แก่ รหัสสินค้า, รหัสผู้ขาย, ใบสั่งซื้อ, ใบรับสินค้า, ใบส่งคืนสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี, ใบรับคืนสินค้า, ใบเสนอราคา, รหัสลูกค้า และ ใบกำกับภาษี(เต็มรูป)
 • ตั้งค่าการเชื่อมต่อลิ้นชักเก็บเงินและเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอย่างย่อ
8. ระบบสำรองข้อมูล
 • มีระบบสำรองข้อมูลที่ใช้ง่ายด้วยปุ่มเดียว
 • ไฟล์สำรองข้อมูลจะถูกบีบอัดให้มีขนาดเล็ก ช่วยประหยัดพื้นที่จัดเก็บและสะดวกในการถ่ายโอน
 • เก็บไฟล์สำรองข้อมูลได้หลายชุด
 • การกู้คืนข้อมูลทำได้อย่างง่ายดายด้วยปุ่มเดียว
 • มีระบบการสำรองข้อมูลก่อนการกู้คืน ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะไม่สูญเสียข้อมูลไประหว่างการกู้คืน
 • สามารถเริ่มต้นระบบงานใหม่ (ล้างข้อมูลกลับสู่สภาพเริ่มต้น) ได้ด้วยตนเอง
 • มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ สามารถตั้งการสำรองไว้บนแฟลชไดรฟ, External haddisk หรือ Cloud ก็ได้
 • มีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติเมื่อปิดโปรแกรม
 • ตั้งค่าลบไฟล์สำรองที่เก่าเกินกำหนด หรือใช้พื้นที่จัดเก็บเกินกำหนดได้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถนำเข้าข้อมูลสินค้าจากไฟล์เอกเซลได้ทั้งรายการชื่อสามัญทางยา , รายการสินค้า , ข้อมูลจำเพาะของสินค้า และสต็อคสินค้า
 • สามารถส่งออกข้อมูลสินค้าเป็นไฟล์เอกเซลได้ทั้งรายการชื่อสามัญทางยา , รายการสินค้า และข้อมูลจำเพาะของสินค้า
รองรับการทำงานแบบเครือข่าย
 • สามารถติดตั้งเครื่องลูกข่ายได้ถึง 99 จุดภายในร้าน

ข้อกำหนดของเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งาน PharmaSys
 • CPU Intel Core-i3 3rd generation (หรือเทียบเท่า) ขึ้นไป
 • หน่วยความจำ 4 Gb ขึ้นไป
 • ฮาร์ดดิสก์ ใช้ได้ทั้งฮาร์ดดิสก์แบบจานหมุน และ SSD (ทั้งแบบ SATA และ M.2)
 • ความละเอียดหน้าจอไม่น้อยกว่า 1024 x 768 pixel
 • ระบบปฏิบัติการ Windows 7, Windows 8.1 และ Window 10

(ดูตารางราคา...)