www.platonicsoftware.com
PLATONIC SOFTWARE LIMITED PARTNERSHIP
LINE id. : 0809433377 / Tel. 08-0943-3377
Email :
sale@platonicsoftware.com, support@platonicsoftware.com
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00, วันเสาร์ 9:00-12:00 , วันอาทิตย์ปิดทำการ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


หมวดการติดตั้ง
Q.  เหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาดเมื่อเรียกรายงาน หรือบันทึกการขาย ?
Ans. » 
ปัญหานี้เกิดจากการติดตั้งบนวินโดวส์ 64 บิต วิธีแก้ไขทำได้โดยการเข้าไปในแผ่นติดตั้ง (หรือไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาก็ได้) จากนั้นเข้าไปในโฟลเดอร์ CrystalReports10_5 และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ CRRedist2008_x86.msi เมื่อรันเสร็จ ก็จะสามารถบันทึกการขายและเรียกรายงานได้ตามปกติ

หมวดฐานข้อมูลและการสำรองข้อมูล
Q.  เหตุใดจึงแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดโปรแกรม ?
ในกรณีที่เมื่อเปิดโปรแกรม PharmaSys 4.0 แล้วพบข้อความว่า "Failed to establish a connection to 'localhost'" และข้อความว่า "ไม่สามารถติดต่อระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL ได้ !"
Ans. » 
แสดงว่าโปรแกรมไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้ สาเหตุที่พบมากที่สุดคือไฟดับขณะใช้งาน การที่ PharmaSys ไม่สามารถติดต่อกับฐานข้อมูลได้นั้น เนื่องจาก Service ของโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (PostgreSQL) ไม่ทำงานเพราะมีไฟล์ตกค้างอยู่ วิธี แก้ปัญหานั้นทำได้โดย
  1. เข้าไปในโฟลเดอร์ C:\Program Files\PostgreSQL\8.3\data (สำหรับ Windows 32 bit) หรือ C:\Program Files (x86)\PostgreSQL \8.3\data (สำหรับ Windows 64 bit)
  2. ลบไฟล์ที่ชื่อว่า postmaster.pid
  3. เปิดโปรแกรม Services (กรณี Windows 7 คลิกปุ่ม Start แล้วพิมพ์คำว่า services ส่วนในกรณีที่เป็น Windows XP ให้เปิด Control Panel และคลิ กที่ Administrative Tools และ Services ตามลำดับ)
  4. เลื่อนหาโปรแกรมชื่อ PostgreSQL Database Server 8.3 แล้วคลิกเมาส์ปุ่มขวา
  5. เลือก Start เพื่อให้ระบบจัดการฐานข้อมูลทำงาน
เท่านี้ก็สามารถกลับมาใช้งานโปรแกรม PharmaSys ได้แล้ว แต่หากทำตามขั้นตอนเหล่านี้แล้วยังไม่ได้เข้าโปรแกรมได้ ก็ควรจะตรวจสอบไวรัสด้วยนะครับ สำหรับแอนตี้ไวรัสที่แนะนำคือ AVG


Q.  ตั้งค่าการสำรองข้อมูลอย่างไรให้ปลอดภัย ?
Ans. » 
แม้ว่าโปรแกรม PhramaSys จะมีระบบสำรองข้อมูลอัตโนมัติ แต่โดยปกติค่าเริ่มต้นที่ถูกตั้งไว้เมื่อติดตั้งโปรแกรม จะทำการสำรองข้อมูลไปยังโฟลเดอร์ C:\Program Files\PlatonicSoft\PharmaSys\backup สำหรับ Windows 32 bits หรือโฟลเดอร์ C:\Program Files (x86)\PlatonicSoft\PharmaSys\backup สำหรับ Windows 64 bits ซึ่งอยู่ใน harddisk เช่นเดียวกับตัวฐานข้อมูล ดังนั้น หากมีความเสียหายเกิดขึ้นกับ harddisk นอกจากฐานข้อมูลจะเสียหายแล้ว ไฟล์สำรองก็จะเสียหายไปด้วย
วิธีการสำรองข้อมูลอย่างปลอดภัยยิ่งขึ้น ทำได้ 2 วิธีคือ
  1. ใช้ USB drive เสียบไว้ตลอดเวลาขณะที่ใช้งานโปรแกรม แล้วตั้งค่าการสำรองข้อมูลมายัง USB drive นี้
  2. ใช้ Cloud storage เช่น Dropbox, Skydrive โดยตั้งค่าการสำรองข้อมูลมายัง cloud storage นี้
เพียงเท่านี้ก็ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้อมูลของร้านจะไม่สูญหายไปพร้อมความเสียหายของ harddisk

หมวดรายงาน
Q.  เหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาดเมื่อเรียกรายงาน หรือบันทึกการขาย ?
Ans. » 
ปัญหานี้เกิดจากการติดตั้งบนวินโดวส์ 64 บิต วิธีแก้ไขทำได้โดยการเข้าไปในแผ่นติดตั้ง (หรือไฟล์ติดตั้งที่ดาวน์โหลดมาก็ได้) จากนั้นเข้าไปในโฟลเดอร์ CrystalReports10_5 และดับเบิลคลิกที่ไฟล์ CRRedist2008_x86.msi เมื่อรันเสร็จ ก็จะสามารถบันทึกการขายและเรียกรายงานได้ตามปกติ

หมวดการขาย หมวดการซื้อ หมวดคลังสินค้า