www.platonicsoftware.com
PLATONIC SOFTWARE LIMITED PARTNERSHIP
LINE id. : 0809433377 / Tel. 08-0943-3377
Email :
sale@platonicsoftware.com, support@platonicsoftware.com
วันจันทร์-ศุกร์ 9:00-18:00, วันเสาร์ 9:00-12:00 , วันอาทิตย์ปิดทำการ

ดาวน์โหลด

 
PharmaSys 5.0 build no.50001
(ปรับปรุงล่าสุด 29/4/2563 21:33)

** สำหรับผู้ที่ใช้เวอร์ชันเก่าทุกเวอร์ชัน สามารถอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 5.0 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทำตามขั้นตอนการติดตั้งและอัปเกรดข้างล่างนี้ (เนื่องจากมีผู้ใช้เดิมอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่สามารถรีโมตเข้าไปเพื่อทำการอัปเกรดให้ได้ ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้)

*** ก่อนทำการติดตั้ง กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่า...
⚡ สเป็คเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ ไม่ต่ำกว่าความต้องการขั้นต่ำของโปรแกรม
⚡ วินโดวส์ของท่านไม่ได้อยู่ในระหว่างการอัปเดต และได้รับการอัปเดตเป็นล่าสุดแล้ว เนื่องจากโปรแกรม PharmaSys อาจไม่สามารถติดตั้งได้ หากวินโดวส์อยู่ในระหว่างการอัปเดต หรือยังไม่ถูกอัปเดตให้เป็นรุ่นล่าสุด
(วิธีการตรวจสอบและอัปเดตวินโดวส์...) » 
สำหรับ Windows 10
 1. กดปุ่ม Windows หรือปุ่ม Windows + Q บนคีย์บอร์ด
 2. ป้อน 'Windows Update settings' และกดปุ่ม Enter
 3. ในหน้าต่าง Setting (Windows Update) หากพบว่าวินโดวส์กำลังทำการดาวน์โหลดหรือติดตั้งชุดอัปเดต ให้รอจนเสร็จสิ้น หรือหากแสดงปุ่ม Restart now , Download หรือข้อความ Download and install now ให้คลิกเพื่อให้การอัปเดตวินโดวส์ดำเนินต่อไป แต่หากไม่มีปุ่มหรือข้อความเหล่านี้ให้คลิกปุ่ม Check for updates เพื่อตรวจสอบว่าวินโดวส์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดแล้วหรือไม่
 4. คลิกปุ่ม Check for updates ซ้ำเพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าวินโดวส์ได้รับการอัปเดตจนเสร็จสิ้นแล้ว

สำหรับ Windows 7
 1. กดปุ่ม Windows บนคีย์บอร์ด
 2. ป้อน 'Windows Update' และกดปุ่ม Enter
 3. คลิกปุ่ม Check for updates เพื่อตรวจสอบว่าวินโดวส์ของคุณได้รับการอัปเดตเป็นรุ่นล่าสุดแล้วหรือไม่
 4. หากปรากฎปุ่ม Check for updates ให้คลิกเพื่อให้การอัปเดตวินโดวส์ดำเนินต่อไป

โปรแกรมบริหารร้านยา PharmaSys 5.0 Standard
PharmaSys 5.0 Standard Setup - b50001.zip 534.01 Mb.
 
ขั้นตอนการติดตั้งและอัปเกรด
 1. ดาวน์โหลดไฟล์ PharmaSys 5.0 Standard Setup - b50001.zip
 2. ในกรณีที่เป็นการอัปเกรด หากโปรแกรม PharmaSys Standard เวอร์ชันเก่าถูกเปิดใช้งานอยู่ ให้ปิดโปรแกรมเสียก่อน
 3. แตกไฟล์ PharmaSys 5.0 Standard Setup - b50001.zip ออก จะได้โฟลเดอร์ชื่อ PharmaSys 5.0 Standard Setup - b50001 (การคลิกเข้าไปที่ไฟล์ zip เพื่อไปรันไฟล์ setup โดยตรง ไฟล์ zip จะยังไม่ถูกแตกออก จะไม่สามารถติดตั้งได้ ดูวิธีการแตกไฟล์ zip ได้จาก คู่มือฯ หน้า 9-10)
 4. เข้าโฟลเดอร์ PharmaSys 5.0 Standard Setup - b50001 แล้วรันไฟล์ setup.exe (ในกรณีที่ใช้งานเวอร์ชันเก่าอยู่ ไม่จำเป็นต้องถอนโปรแกรมออกก่อน)
 5. ในระหว่างการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม Accept หรือ Next ในทุกหน้าต่าง
 6. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เปิดโปรแกรมด้วยไอคอน PharmaSys 5.0 Standard บน Desktop
 7. เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งโปรแกรมจัดการรายงาน คลิกปุ่ม Next ไปจนเสร็จสิ้นการติดตั้ง
 8. หลังจากติดตั้งโปรแกรมจัดการรายงานแล้ว โปรแกรมจะเริ่มติดตั้งระบบจัดการฐานข้อมูล PostgreSQL 10.7 (ก่อนที่เริ่มแสดงการติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล อาจใช้เวลา 15-60 วินาที กรุณารอจนกว่าตัวติดตั้งจะเริ่มทำงาน !!ห้ามเปิดโปรแกรม PharmaSys ขึ้นมาใหม่ในระหว่างนี้!!) รอจนการติดตั้งเสร็จสิ้น
 9. ขั้นตอนการลงทะเบียน PharmaSys 5 รองรับการลงทะเบียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะค้นหา Key code ที่เครื่องนั้นๆได้เคยมีการลงทะเบียนไว้จากเซิร์ฟเวอร์
 10. เปิดโปรแกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง จะเริ่มต้นการสร้างฐานข้อมูล
  • กรณีที่เป็นการติดตั้งใหม่ จะมีการสร้างฐานข้อมูลเริ่มต้นสำหรับการใช้งานโปรแกรม
  • กรณีที่เป็นการอัปเกรด จะแสดงหน้าต่างให้ยืนยันเพื่ออัปเกรดฐานข้อมูล ให้คลิกปุ่ม Yes
 11. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 
โปรแกรมบริหารร้านยา PharmaSys 5.0 Client
PharmaSys 5.0 Client Setup - b50001.zip 400.68 Mb.
 
ขั้นตอนการติดตั้งและอัปเกรด
 
การตั้งค่าในโปรแกรม Standard
 1. เปิดโปรแกรม PharmaSys 5.0 Standard และเข้าสู่หน้าจอ ตั้งค่า -> ตั้งค่าระบบเครือข่าย
 2. ป้อน รหัสเครือข่าย (หากป้อนรหัสถูกต้อง ตาราง ตั้งค่าเครื่องลูกข่าย (PharmaSys Client) จะแสดงบรรทัดเพิ่มขึ้นตามจำนวน Client ที่ลูกค้าได้ซื้อสิทธิ์เอาไว้) (หากข้ามขั้นตอนนี้ เครื่อง Client จะไม่สามารถเปิดใช้งานได้)
 3. คลิกปุ่ม บันทึกเครื่องแม่ข่าย และปุ่ม บันทึกเครื่องลูกข่าย
 4. ป้อน Network Address Class C ซึ่งจะขึ้นกับ IP Address ของ Router ภายในร้าน ซึ่งโดยทั่วไป IP address ของ Router จะเป็น 192.168.1.1 ให้ป้อน Network Address Class C เป็น 192.168.1.0 (แต่หาก IP address ของ Router มีเลขสามตัวแรกไม่ใช่ 192.168.1 เช่นเป็น 192.168.0.1 จะต้องป้อน Network Address Class C เป็น 192.168.0.0 เป็นต้น (ตัวสุดท้ายต้องเป็นเลขศูนย์เสมอ))
 5. คลิกปุ่ม บันทึก ทางด้านขวาของช่อง Network Address Class C
 6. ปิดโปรแกรม PharmaSys 5.0 Standard แล้วเปิดขึ้นใหม่
 7. (เครื่องที่ใช้เป็นเครื่องแม่ข่าย จะต้องมีการกำหนดค่า IP Address แบบคงที่ไว้ด้วย เช่น 192.168.1.71 เป็นต้น)
การติดตั้งโปรแกรม Client
 1. ดาวน์โหลดไฟล์ PharmaSys 5.0 Client Setup - b50001.zip
 2. ในกรณีที่เป็นการอัปเกรด หากโปรแกรม PharmaSys Client เวอร์ชันเก่าถูกเปิดใช้งานอยู่ ให้ปิดโปรแกรมเสียก่อน
 3. แตกไฟล์ PharmaSys 5.0 Client Setup - b50001.zip ออก จะได้โฟลเดอร์ชื่อ PharmaSys 5.0 Client Setup - b50001 (การคลิกเข้าไปที่ไฟล์ zip เพื่อไปรันไฟล์ setup โดยตรง ไฟล์ zip จะยังไม่ถูกแตกออก จะไม่สามารถติดตั้งได้ ดูวิธีการแตกไฟล์ zip ได้จาก คู่มือฯ หน้า 9-10)
 4. เข้าโฟลเดอร์ PharmaSys 5.0 Client Setup - b50001 แล้วรันไฟล์ setup.exe (ในกรณีที่ใช้งานเวอร์ชันเก่าอยู่ ไม่จำเป็นต้องถอนโปรแกรมออกก่อน)
 5. ในระหว่างการติดตั้ง ให้คลิกปุ่ม Accept หรือ Next ในทุกหน้าต่าง
 6. เมื่อติดตั้งเสร็จ ให้เปิดโปรแกรมด้วยไอคอน PharmaSys 5.0 Client บน Desktop
 7. เมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก โปรแกรมจะเริ่มการติดตั้งโปรแกรมจัดการรายงาน คลิกปุ่ม Next ไปจนเสร็จสิ้นการติดตั้ง
 8. ขั้นตอนการลงทะเบียน PharmaSys 5 รองรับการลงทะเบียนทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมจัดการฐานข้อมูลแล้ว โปรแกรมจะค้นหา Key code ที่เครื่องนั้นๆได้เคยมีการลงทะเบียนไว้จากเซิร์ฟเวอร์
 9. เปิดโปรแกรมขึ้นใหม่อีกครั้ง หากไม่เข้าหน้าจอล็อคอินและถามหา IP Address ของเครื่อง PharmaSys Standard ให้ป้อน IP Address ของเครื่อง Standard ที่ได้ Fix เอาไว้
 10. การติดตั้งเสร็จสมบูรณ์

 
คู่มือการติดตั้งและใช้งาน โปรแกรมบริหารร้านยา PharmaSys 5.0 26.77 Mb.